Кариери

Като работодател с дългогодишен опит, ние в МЕКСОН вярваме, че хората с техните усилия и талант са решаващ фактор за успеха на компанията. Приоритет за нас са привличането и обучението на специалисти, ориентирани към постигането на високи резултати, като се грижим за тяхното развитие, мотивация и израстване.
Със служителите ни градим дългосрочни взаимоотношения, основани на взаимно доверие и отразяващи нашите корпоративни ценности и принципи.
Ако виждате себе си като част от един отлично организиран и мотивиран екип, ако искате да работите в приятна и модерна работна среда, свържете се с нас или изпратете Вашата автобиография на e-mail: jobs@mexon.bg
Моля запознайте се с „Уведомлението за поверителност на кандидатите за работа.“

Свободни позиции

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ, ХоРеКа канал

Дата: 04.02.2020
Вашите основни отговорности ще са:
 • Проучване и планиране на пазара и клиентите в поверения регион – Югозападна България;
 • Работа с дистрибутори в региона с цел разработване на търговската мрежа;
 • Взимане и обработване на поръчки, следене на цени, отстъпки, плащания, условия по търговски договори и др., свързани с изпълнението на търговския план;
 • Изготвяне на периодични планове, доклади, отчети и справки за пазара, продажбите, тенденции и развитие;
 • Посещаване на настоящи и потенциални клиенти за създаване и развитие на търговски отношения;
 • Създаване, поддържане и актуализиране на база данни с настоящи и потенциални клиенти;
 • Проследяване на следпродажбения процес и анализ за осигуряване на подробна информация за пазарната позиция на компанията и пазарните дялове на портфолиото;
 • Предложения към прекия ръководител за подобряване дейността по продажби на стоки;
 • Проследяване на цени и търговски активности на продукти, сходни с предлаганите от компанията.
Нашите основни изисквания са:
 • Търговски опит в FMCG сектора;
 • Много добре развити комуникативни умения;
 • Умения за водене на преговори;
 • Опит на същата позиция ще се счита за предимство;
 • Английски език – ще се счита за предимство;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Шофьорска книжка - категория В, с готовност за интензивни пътувания;
 • Умения за работа в екип и ориентираност към крайния резултат.
Нашето предложение е:
 • Дългосрочна работа за утвърден работодател и водещи марки продукти;
 • Възможност за развиване на марката професионални продукти на международни пазари;
 • Динамична работна среда;
 • Трудов договор на пълен работен ден и реално осигуряване;
 • Бонусна схема, обвързана с персонални резултати;
 • Периодични обучения.
Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, ще очакваме вашата автобиография на имейл jobs@mexon.bg Предварителният подбор ще бъде направен по документи и само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Кандидатурата Ви ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.
Връзка с нас

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР

Дата: 31.01.2020
Вашата роля: Като Графичен дизайнер, Вие ще отговаряте за отличното представяне на продуктите на компанията на българския и международни пазари, съвместно и под прякото ръководство на Маркетинг  Мениджъра. Вашите основни отговорности:
 • Разработване на дизайнерски проекти с корпоративната визия на компанията;
 • Разработване и адаптация на продуктови дизайни за портфолиото на компанията;
 • Разработване и изготвяне на продуктови каталози, брошури и други рекламни материали, свързани с подкрепата на продуктите на компанията;
 • Активно участие в разработване на идейни предложения и концепции за нови проекти;
 • Познаване на различните видове и техники за печат, с цел адекватност и оптимизация на качеството на възложените проекти;
 • Подготовка и координиране на процеса на предпечат и печат на съответните материали и етикети;
 • Контактуване с печатници и други подизпълнители в хода на работа, по отношение на проектите и тяхното изпълнение;
 • Изготвяне и поддържане на необходимите досиета, съпътстващи дизайна на проектите.
Нашите основни изисквания:
 • Минимум три години опит на същата или сходна позиция;
 • 3+ години опит с Adobe Illustrator CS6, Corel Draw, Photoshop;
 • Познаване на различни видове и технологии на печат;
 • Опит с продуктов дизайн ще се счита за предимство;
 • Висше художествено образование е предимство;
 • Преминат курс или познания по фотография ще се считат за предимство;
 • Шофьорска книжка – категория В (препоръчително);
 • Креативна и лоялна личност с желание за работа;
 • Самостоятелност и отговорност за водене на проекти;
 • Умения за концентрация и работа в напрегнати ситуации;
 • Умения за работа в екип.
Нашето предложение:
 • Работа за утвърден работодател и водещи марки продукти;
 • Постоянна работа на трудов договор при пълен работен ден и реално осигуряване;
 • Динамична работна среда;
 • Участие в интересни и креативни проекти;
 • Обучения за развитие на професионалните умения;
 • Служебен транспорт.
Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания и искате да бъдете част от нашата компания, ще очакваме вашата автобиография придружена с портфолио на имейл jobs@mexon.bg. Кандидатурата Ви ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Връзка с нас

РЕГИОНАЛЕН СУПЕРВАЙЗОР КЛЮЧОВИ КЛИЕНТИ за София

Дата: 08.11.2019
Вашите основни отговорности ще са:
 • Представяне на компанията пред ключовите клиенти в поверения регион;
 • Следене състоянието и тенденциите за развитие на пазара;
 • Договаряне на позиционирането на продуктите в обектите на КК и контролиране на доброто им представяне, в сътрудничество с екип от мърчандайзери;
 • Ръководене на екип от мърчандайзери;
 • Организиране и контролиране на промоционални активности в поверения регион;
 • Следене за навременното плащане от клиенти;
 • Изготвяне на периодични планове, доклади, отчети и справки за пазара, продажбите, тенденции и развитие;
 • Проследяване на цени и търговски активности на продукти, сходни с предлаганите от компанията.
Нашите основни изисквания са:
 • Търговски опит – минимум 2 години;
 • Много добре развити комуникативни умения;
 • Опит на същата или сходна позиция се счита за предимство;
 • Висше образование;
 • Много добра компютърна грамотност (Excel);
 • Добро владеене на Английски – писмено и говоримо;
 • Шофьорска книжка - категория В, готовност за интензивни пътувания;
 • Умения за водене на преговори, работа в екип и ориентираност към крайния резултат.
Нашето предложение е:
 • Работа за утвърден работодател и водещи марки продукти;
 • Отговорна позиция в екип от професионалисти;
 • Постоянна работа на трудов договор при пълен работен ден и реално осигуряване;
 • Динамична работна среда;
 • Коректни трудовоправни отношения;
 • Бонусна схема, обвързана с персонални резултати;
 • Периодични обучения.
Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, ще очакваме да ни изпратите вашата автобиография на jobs@mexon.bg  Кандидатурата Ви ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Връзка с нас