Кариери

Като работодател с дългогодишен опит, ние в МЕКСОН вярваме, че хората с техните усилия и талант са решаващ фактор за успеха на компанията. Приоритет за нас са привличането и обучението на специалисти, ориентирани към постигането на високи резултати, като се грижим за тяхното развитие, мотивация и израстване.
Със служителите ни градим дългосрочни взаимоотношения, основани на взаимно доверие и отразяващи нашите корпоративни ценности и принципи.
Ако виждате себе си като част от един отлично организиран и мотивиран екип, ако искате да работите в приятна и модерна работна среда, свържете се с нас или изпратете Вашата автобиография на e-mail: jobs@mexon.bg
Моля запознайте се с „Уведомлението за поверителност на кандидатите за работа.“

Свободни позиции

ШОФЬОР, ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ – 12 и повече тона

Дата: 21.05.2019
Вашата роля: Като Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона вие ще извършвате превози на товари на територията на България, спазвайки трудовата дисциплина, Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото приложение.
Вашите основни отговорности ще са:
 • Да управлявате повереното ви МПС и да следите за изправността му;
 • Да превозвате стоки до клиенти на компанията на територията на страната;
 • Да отговаряте за товара, укрепването и целостта му при превоза и доставката;
 • При необходимост да извършвате товаро-разтоварна дейност;
 • Да отговаряте за придружаващите стоката документи.

Нашите основни изисквания са:
 • Свидетелство за управление на МПС – категория С+Е;
 • Минимум 5 години професионален опит;
 • Валидно удостоверение за професионална компетентност;
 • Валидна дигитална карта;
 • Валидно удостоверение за психологическа годност.

Нашето предложение е:
 • Коректни трудовоправни отношения;
 • Постоянен трудов договор при втора категория труд;
 • Отговорна позиция в екип от професионалисти;
 • Динамична работна среда.
Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, ще очакваме вашата автобиография на имейл jobs@mexon.bg. Кандидатурата Ви ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Връзка с нас

ОБЩ РАБОТНИК в отдел Производство

Дата: 21.05.2019
Вашите основни отговорности ще са:
 • Извършва ръчни товарно-разтоварни и преносни работи на различни товари, спазвайки трудовата и технологична дисциплина;
 • Подрежда кашони с готов продукт;
 • Премества товарите с ръчна транспалетна количка;
 • Подпомага работата на екипите по производствените машини;
 • Непрекъснато следи и спазва хигиена на работното си място.
Нашите основни изисквания са:
 • Не се изисква предишен опит;
 • Основно или средно образование;
 • Умение за работа в екип;
 • Сръчност и бързина при работа;
 • Отговорност при изпълнение на поставени задачи.
Нашето предложение е:
 • Твърдо месечно възнаграждение с реални осигуровки;
 • Дългосрочна работа на трудов договор при пълен работен ден;
 • Работа на смени, по график (6:00-14:00; 14:00-22:00);
 • Работно облекло;
 • Безплатен транспорт от и до работното място.
Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, ще очакваме вашата автобиография на jobs@mexon.bg. Кандидатурата Ви ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Връзка с нас

МАНИПУЛАНТ

Дата: 03.05.2019

Задължения:
 • Подпомагане работата в производството;
 • Опаковане на насипен продукт;
 • Работа на поточната линия за производство на перилни и почистващи препарати;
 • Непрекъснато следене и спазване хигиената на работното място.
Изисквания:
 • Основно или средно образование;
 • Стриктно спазване на производствената програма и указанията на прекия ръководител;
 • Умение за работа в екип;
 • Сръчност и бързина в изпълнение на задачите;
 • Добра организация на работата.
Ние предлагаме:
 • Твърдо месечно възнаграждение с реални осигуровки;
 • Дългосрочна работа на трудов договор при пълен работен ден;
 • Работа на смени по график (6:00-14:00; 14:00-22:00);
 • Работно облекло;
 • Безплатен транспорт от и до работното място.
Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, ще очакваме вашата автобиография на jobs@mexon.bg . Предварителният подбор ще бъде направен по документи и само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Кандидатурата Ви ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.
Връзка с нас