Кариери

Като работодател с дългогодишен опит, ние в МЕКСОН вярваме, че хората с техните усилия и талант са решаващ фактор за успеха на компанията. Приоритет за нас са привличането и обучението на специалисти, ориентирани към постигането на високи резултати, като се грижим за тяхното развитие, мотивация и израстване.
Със служителите ни градим дългосрочни взаимоотношения, основани на взаимно доверие и отразяващи нашите корпоративни ценности и принципи.
Ако виждате себе си като част от един отлично организиран и мотивиран екип, ако искате да работите в приятна и модерна работна среда, свържете се с нас или изпратете Вашата автобиография на e-mail: jobs@mexon.bg
Моля запознайте се с „Уведомлението за поверителност на кандидатите за работа.“

Свободни позиции

Дата: 12.11.2018
СПЕЦИАЛИСТ ПРОДАЖБИ, ПОРЪЧКИ И ЛОГИСТИКА (по заместване)
Вашата роля:
Като Специалист продажби, поръчки и логистика, Вие ще съдействате за изпълнение на търговската политика на Компанията като подпомагате работата на регионалните супервайзори и изготвяте необходимите справки и отчети за нормалното протичане на търговския процес.
 
Вашите основни отговорности ще са:
• Да получавате, обработвате и предавате за изпълнение заявките получени от клиентите и регионалните супервайзори;
• Да въвеждате, следите и актуализирате информацията в софтуерната програма, свързана с търговския процес;
• Да изготвяте ежедневни, седмични и месечни справки във връзка с търговския процес;
• Да поддържате актуални досиетата на клиентите на Компанията.
 
Нашите основни изисквания са:
• Подходящо образование;
• Отлично владеене на Excel;
• Умение за работа в екип;
• Умение за управление на времето и спазване на срокове;
• Счита се за предимство: Опит на същата или сходна позиция, опит с ERP системи.
 
Нашето предложение е:
• Отговорна позиция в екип от професионалисти;
• Динамична работна среда;
• Много добро заплащане.
 
Позицията е по заместване!
 
Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, ще очакваме Вашата автобиография на имейл: jobs@mexon.bg.
Кандидатурата Ви ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Връзка с нас

Дата: 01.11.2018

СЛУЖИТЕЛИ ЗА СКЛАДОВЕ И ПРОИЗВОДСТВО

Задължения:
 • Извършва ръчни товаро-разтоварни и преносни работи на различни товари, спазвайки трудовата и технологична дисциплина;
 • Подрежда кашони с готов продукт;
 • Премества товарите с ръчна транспалетна количка;
 • Подпомагане работата на екипите по производствените машини (при работа в отдел Производство);
 • Окомплектова поръчки към клиенти и спазва изискванията за подготовка на продукцията при експедиция и доставка (при работа в Складово стопанство);
 • Непрекъснато следи и спазва хигиена на работното си място.
Изисквания:
 • Не се изисква предишен опит;
 • Основно или средно образование;
 • Умение за работа в екип;
 • Сръчност и бързина при работа;
 • Отговорност при изпълнение на поставени задачи.
Ние предлагаме:
 • Дългосрочна заетост;
 • Работа на смени, по график (6:00-14:00; 14:00-22:00);
 • Работно облекло.
Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, ще очакваме вашата автобиография на имейл jobs@mexon.bg Кандидатурата Ви ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Връзка с нас