Кариери

Като работодател с дългогодишен опит, ние в МЕКСОН вярваме, че хората с техните усилия и талант са решаващ фактор за успеха на компанията. Приоритет за нас са привличането и обучението на специалисти, ориентирани към постигането на високи резултати, като се грижим за тяхното развитие, мотивация и израстване.
Със служителите ни градим дългосрочни взаимоотношения, основани на взаимно доверие и отразяващи нашите корпоративни ценности и принципи.
Ако виждате себе си като част от един отлично организиран и мотивиран екип, ако искате да работите в приятна и модерна работна среда, свържете се с нас или изпратете Вашата автобиография на e-mail: jobs@mexon.bg
Моля запознайте се с „Уведомлението за поверителност на кандидатите за работа.“

Свободни позиции

МЪРЧАНДАЙЗЕР за гр. София

Дата: 05.08.2019
Вашите основни отговорности ще са:
 • Поддържа и осигурява отлично подреждане на продуктите, според утвърдените фирмени стандарти и договорени условия в търговски обекти в гр. София;
 • Посещава търговските обекти по утвърден график;
 • Следи наличности, заявки и правилното позициониране на продуктите;
 • Участва активно в промоции и търговски инициативи;
 • Разпространява рекламни материали с цел стимулиране на продажбите;
 • Изготвя отчети и анализи за постигнатите резултати.
Нашите основни изисквания са:
 • Много добри комуникативни умения;
 • Организиране на работата в динамична среда;
 • Отговорно изпълнение на поставени задачи;
 • Компютърни умения;
 • Опит на същата или сходна позиция ще се счита за предимство.
Нашето предложение е:
 • Дългосрочна работа в екип от професионалисти;
 • Динамична работна среда;
 • Трудов договор на пълен работен ден;
 • Възстановяване на разходи за транспорт.
Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, ще очакваме вашата автобиография на jobs@mexon.bg . Кандидатурата Ви ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Връзка с нас

Асистент на Мениджър проекти

Дата: 24.07.2019
Вашата роля: Като Асистент на Мениджър проекти, Вие ще подпомагате процеса по разработване на нови продукти и поддържане на база данни на съществуващите вече такива. Вашите основни отговорности ще са:
 • Да подпомагате административно процеса по изготвяне на нови продукти;
 • Да участвате в процеса на търсене, проучване и събиране на информация за нови и настоящи контрагенти на компанията, свързани с новите проекти;
 • Да водите кореспонденция с чуждестранни контрагенти на компанията;
 • Да поддържате актуална  документацията в досиетата на продуктите;
 • Да въвеждате и поддържате актуална базата данни;
 • Да проследявате изпълнението на задачи, срокове и работата на подизпълнителите;
 • Да изготвяте работни файлове и презентации за срещите на отдела;
 • Да изготвяте различни видове справки за целите на отдела.
Нашите основни изисквания са:
 • Висше образование;
 • Високо ниво на езикова култура;
 • Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Опит в работа с MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook);
 • Добре развити комуникативни умения;
 • Умения за работа в екип и в динамична среда;
 • Шофьорска книжка категория „B” – препоръчително.
Нашето предложение е:
 • Постоянен трудов договор;
 • Отговорна позиция в екип от професионалисти;
 • Възможност за придобиване на специфични знания и умения;
 • Динамична работна среда;
 • Коректни трудовоправни отношения;
 • Служебен транспорт.
Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, ще очакваме вашата автобиография на jobs@mexon.bg. Кандидатурата Ви ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Връзка с нас

СЛУЖИТЕЛИ ЗА СКЛАДОВЕ И ПРОИЗВОДСТВО

Дата: 24.07.2019

СЛУЖИТЕЛИ ЗА СКЛАДОВЕ И ПРОИЗВОДСТВО

Задължения:
 • Извършва ръчни товаро-разтоварни и преносни работи на различни товари, спазвайки трудовата и технологична дисциплина;
 • Подрежда кашони с готов продукт;
 • Премества товарите с ръчна транспалетна количка;
 • Подпомагане работата на екипите по производствените машини (при работа в отдел Производство);
 • Окомплектова поръчки към клиенти и спазва изискванията за подготовка на продукцията при експедиция и доставка (при работа в Складово стопанство);
 • Непрекъснато следи и спазва хигиена на работното си място.
Изисквания:
 • Не се изисква предишен опит;
 • Основно или средно образование;
 • Умение за работа в екип;
 • Сръчност и бързина при работа;
 • Отговорност при изпълнение на поставени задачи.
Ние предлагаме:
 • Дългосрочна заетост;
 • Работа на смени, по график (6:00-14:00; 14:00-22:00);
 • Работно облекло.
Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, ще очакваме вашата автобиография на имейл jobs@mexon.bg Кандидатурата Ви ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Връзка с нас