Кариери

Като работодател с дългогодишен опит, ние в МЕКСОН вярваме, че хората с техните усилия и талант са решаващ фактор за успеха на компанията. Приоритет за нас са привличането и обучението на специалисти, ориентирани към постигането на високи резултати, като се грижим за тяхното развитие, мотивация и израстване.
Със служителите ни градим дългосрочни взаимоотношения, основани на взаимно доверие и отразяващи нашите корпоративни ценности и принципи.
Ако виждате себе си като част от един отлично организиран и мотивиран екип, ако искате да работите в приятна и модерна работна среда, свържете се с нас или изпратете Вашата автобиография на e-mail: jobs@mexon.bg
Моля запознайте се с „Уведомлението за поверителност на кандидатите за работа.“

Свободни позиции

ТЕХНИК НА МАШИНА - БРИГАДИР

Дата: 08.06.2021
Основни отговорности:
 • Настройва режимите на работа на бутилиращите линии, в съответствие с технологичните изисквания за опаковане;
 • Следи за нормалната работа на производствената линия и работния процес;
 • Следи за произведеното количество готов продукт и допуснатия производствен брак;
 • Следи за правилното опаковане на готовата продукция;
 • Води необходимите документи.
Основни изисквания:
 • Средно техническо образование;
 • Опит в поддръжката и настройването на поточни линии;
 • Умения за работа в екип;
 • Готовност за работа на смени.
Нашето предложение:
 • Работа за утвърден работодател;
 • Коректни трудовоправни отношения;
 • Постоянна работа на трудов договор при пълен работен ден и реално осигуряване;
 • Работа на смени, по график (6:00-14:00; 14:00-22:00);
 • Работно облекло;
 • Безплатен транспорт от и до работното място.
Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, ще очакваме вашата автобиография на имейл jobs@mexon.bg Кандидатурата Ви ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Връзка с нас

РЕГИОНАЛЕН СУПЕРВАЙЗОР TРАДИЦИОННА ТЪРГОВИЯ за гр. София

Дата: 08.06.2021
Вашите основни отговорности ще са:
 • Проучване и планиране на пазара и клиентите в гр. София;
 • Работа с дистрибутори в региона с цел разработване на търговската мрежа;
 • Взимане и обработване на поръчки, следене на цени, отстъпки, плащания, условия по търговски договори и др., свързани с изпълнението на търговския план;
 • Изготвяне на периодични планове, доклади, отчети и справки за пазара, продажбите, тенденции и развитие;
 • Посещаване периодично на настоящи и потенциални клиенти за създаване и развитие на търговски отношения;
 • Подсигуряване на мърчандайзинг стандартите за различните продуктови групи в локалните ключови клиенти;
 • Провеждане на преговори с локални ключови клиенти;
 • Създаване, поддържане и актуализиране на база данни с настоящи и потенциални клиенти;
 • Проследяване на следпродажбения процес и анализ за осигуряване на подробна информация за пазарната позиция на компанията и пазарните дялове на портфолиото;
 • Проследяване на цени и търговски активности на продукти, сходни с предлаганите от нас.
Нашите основни изисквания са:
 • Търговски опит като регионален супервайзор в бързооборотния сектор;
 • Много добре развити комуникативни умения;
 • Много добра компютърна грамотност (Excel);
 • Добро владеене на английски език се счита за предимство;
 • Шофьорска книжка - категория В, готовност за интензивни пътувания;
 • Умения за водене на преговори, работа в екип и ориентираност към крайния резултат.
Нашето предложение е:
 • Работа за утвърден работодател и водещи марки продукти;
 • Отговорна позиция в екип от професионалисти;
 • Постоянен трудов договор при пълен работен ден и реално осигуряване;
 • Динамична работна среда;
 • Коректни трудовоправни отношения;
 • Бонусна схема, обвързана с персонални резултати;
 • Периодични обучения.
Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, ще очакваме вашата автобиография на имейл jobs@mexon.bg Кандидатурата Ви ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Връзка с нас

СПЕЦИАЛИСТ ДОСТАВКИ, суровини

Дата: 17.05.2021
Вашата роля: Като Специалист доставки, суровини, Вие ще подпомагате дейността на Мениджър производство и снабдяване като организирате целия процес, свързан с осигуряване на необходимите суровини за нуждите на производството.
Вашите основни отговорности ще са:
 • Да участвате в организацията и провеждането на политиката на компанията в областта на доставките на суровини;
 • Да разработвате и участвате в прилагането на ефективни политики и стратегии за доставка на необходимите суровини;
 • Да организирате и контролирате цялостния процес на закупуване и доставка на суровини за нуждите на производството;
 • Да поддържате контакт с настоящите доставчици и да следите за спазването на договорените условия за работа;
 • Да проучвате пазара, с цел намиране на нови доставчици и постигане на по-добри ценови условия и условия за доставка;
 • Да участвате в договарянето на условия при годишните преговори с доставчици;
 • Да участвате в изготвянето и съгласуването на договори и анекси;
 • Да извършвате анализ на складови наличности;
 • Да изготвяте планове и отчети за необходимите финансови средства;
 • Да поддържате картотека на доставчиците с техните актуални цени и условия на доставка;
 • Да организирате и реализирате всички дейности свързани с рекламациите при отчетено несъответствие;
 • Да изготвяте справки, свързани с процеса на заявяване, съдържащи, но неограничаващи се до суровини, цени и доставчици.
Нашите основни изисквания са:
 • Висше химическо образование;
 • Доказан опит в договарянето и закупуването на суровини;
 • Опит в производствена компания ще се счита за предимство;
 • Владеене на английски език – много добро ниво (писмено и говоримо);
 • Много добре развити комуникативни умения;
 • Много добра компютърна грамотност, опит с ERP система ще се счита за предимство;
 • Шофьорска книжка - категория В, с готовност за пътувания при необходимост;
 • Умения за водене на преговори, работа в екип и ориентираност към крайния резултат;
 • Самостоятелност и отговорност за водене на проекти.
Нашето предложение е:
 • Работа за утвърден работодател и водещи марки продукти;
 • Постоянна работа на трудов договор при пълен работен ден и реално осигуряване;
 • Динамична работна среда;
 • Коректни трудовоправни отношения;
 • Служебен транспорт;
 • Обучения за развитие на професионалните умения.
Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, ще очакваме вашата автобиография на jobs@mexon.bg
Кандидатурата Ви ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност.
Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Връзка с нас

ОРГАНИЗАТОР, ОХРАНА

Дата: 22.04.2021
Вашата роля: Като Организатор, охрана вие ще координирате и контролирате дейности, свързани с нормалното протичане на охранително-пропускателния режим и вътрешен ред на територията на компанията. Ще следите видеонаблюдението във връзка със спазване на трудовата дисциплина и в съответствие с нормативните изисквания и вътрешни правила. Вашите основни отговорности ще са:
 • Да организирате и осъществявате пряк контрол над работата на охранителите, като спазвате вътрешните правила за работа на територията на компанията;
 • Да проследявате документацията, свързана с пропускателната система за служители, посетители и автомобили;
 • Да посрещате и насочвате всички външни лица, като координирате всяко посещение със съответното длъжностно лице;
 • Да осъществявате контрол върху спазването на правилата за сигурност от външни посетители и/или представители на външни фирми-подизпълнители, при работа на територията на компанията;
 • Да осъществявате видеонаблюдение, като следите за спазване на трудовата дисциплина;
 • Да следите за съответствието на документите, съпътстващи всички стоки и материали, които влизат или излизат от компанията;
 • Да следите за техническата изправност на СОТ и пожароизвестителна инсталация, като осъществявате своевременно пряк контакт със специалистите от външните фирми, относно поддържането, ремонта и профилактиката им, както и във връзка с инциденти по време на тяхната експлоатация;
 • Да обслужвате малък автопарк от служебни автомобили;
 • При необходимост да управлявате служебен автомобил.
  Нашите основни изисквания са:
 • Средно образование;
 • Свидетелство за управление на МПС – активен шофьор;
 • Преминато обучение за отговорник по пожарна безопасност ще се счита за предимство;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Добри комуникативни и организационни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Отговорно отношение към поставените задачи;
 • Опитът на подобна позиция ще се счита за предимство.
  Нашето предложение е:
 • Работа за утвърден работодател и водещи марки продукти;
 • Коректни трудовоправни отношения;
 • Постоянна работа на трудов договор при пълен работен ден и реално осигуряване;
 • Работна седмица от понеделник до петък;
 • Отговорна позиция в екип от професионалисти;
 • Динамична работна среда.
  Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, ще очакваме вашата автобиография на jobs@mexon.bg Кандидатурата Ви ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Връзка с нас