Кариери

Като работодател с дългогодишен опит, ние в МЕКСОН вярваме, че хората с техните усилия и талант са решаващ фактор за успеха на компанията. Приоритет за нас са привличането и обучението на специалисти, ориентирани към постигането на високи резултати, като се грижим за тяхното развитие, мотивация и израстване.
Със служителите ни градим дългосрочни взаимоотношения, основани на взаимно доверие и отразяващи нашите корпоративни ценности и принципи.
Ако виждате себе си като част от един отлично организиран и мотивиран екип, ако искате да работите в приятна и модерна работна среда, свържете се с нас или изпратете Вашата автобиография на e-mail: jobs@mexon.bg
Моля запознайте се с „Уведомлението за поверителност на кандидатите за работа.“

Свободни позиции

Асистент на Мениджър проекти

Дата: 14.03.2019
Вашата роля: Като Асистент на Мениджър проекти, Вие ще подпомагате процеса по разработване на нови продукти и поддържане на база данни на съществуващите вече такива. Вашите основни отговорности ще са:
 • Да подпомагате административно процеса по изготвяне на нови продукти;
 • Да участвате в процеса на търсене, проучване и събиране на информация за нови и настоящи контрагенти на компанията, свързани с новите проекти;
 • Да водите кореспонденция с чуждестранни контрагенти на компанията;
 • Да поддържате актуална  документацията в досиетата на продуктите;
 • Да въвеждате и поддържате актуална базата данни;
 • Да проследявате изпълнението на задачи, срокове и работата на подизпълнителите;
 • Да изготвяте работни файлове и презентации за срещите на отдела;
 • Да изготвяте различни видове справки за целите на отдела.
Нашите основни изисквания са:
 • Висше образование;
 • Високо ниво на езикова култура;
 • Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Опит в работа с MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook);
 • Добре развити комуникативни умения;
 • Умения за работа в екип и в динамична среда;
 • Шофьорска книжка категория „B” – препоръчително.
Нашето предложение е:
 • Постоянен трудов договор;
 • Отговорна позиция в екип от професионалисти;
 • Възможност за придобиване на специфични знания и умения;
 • Динамична работна среда;
 • Коректни трудовоправни отношения;
 • Служебен транспорт.
Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, ще очакваме вашата автобиография на jobs@mexon.bg. Кандидатурата Ви ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Връзка с нас

СПЕЦИАЛИСТ ПРОДАЖБИ И ПЛАНИРАНЕ (срочен договор)

Дата: 13.03.2019
Вашата роля: Като Специалист продажби и планиране, Вие ще съдействате за изпълнение на търговската политика на Компанията като подпомагате работата на Мениджър продажби, национален пазар и изготвяте необходимите справки и отчети за нормалното протичане на търговския процес. Нашето предложение е:
 • Срочен трудов договор за 1 г. с възможност за удължаване за още 1 г.;
 • Отговорна позиция в екип от професионалисти;
 • Динамична работна среда;
 • Коректни трудовоправни отношения;
 • Служебен транспорт.
Вашите основни отговорности ще са:
 • Да участвате в изготвянето на седмични, месечни и годишни планове за продажби;
 • Да изготвяте справки и отчети във връзка с планирането на продажбите в търговски отдел;
 • Да въвеждате, следите и актуализирате информацията в софтуерната програма, свързана с търговския процес;
 • Да проверявате разходните документи и да ги придвижвате към счетоводен отдел;
 • Да изготвяте ежедневни, седмични и месечни справки във връзка с търговския процес.
Нашите основни изисквания са:
 • Подходящо образование;
 • Отлично владеене на Excel и опит с ERP система;
 • Опит на същата или сходна позиция – 1 година;
 • Аналитични умения;
 • Умение за работа в екип;
 • Умение за управление на времето и спазване на срокове.
Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, ще очакваме вашата автобиография на jobs@mexon.bg. Кандидатурата Ви ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Връзка с нас