Кариери

Като работодател с дългогодишен опит, ние в МЕКСОН вярваме, че хората с техните усилия и талант са решаващ фактор за успеха на компанията. Приоритет за нас са привличането и обучението на специалисти, ориентирани към постигането на високи резултати, като се грижим за тяхното развитие, мотивация и израстване.
Със служителите ни градим дългосрочни взаимоотношения, основани на взаимно доверие и отразяващи нашите корпоративни ценности и принципи.
Ако виждате себе си като част от един отлично организиран и мотивиран екип, ако искате да работите в приятна и модерна работна среда, свържете се с нас или изпратете Вашата автобиография на e-mail: jobs@mexon.bg
Моля запознайте се с „Уведомлението за поверителност на кандидатите за работа.“

Свободни позиции

МЕНИДЖЪР ПРОДАЖБИ, дистрибуционни канали

Дата: 24.02.2021
Вашата роля: Като Мениджър продажби, дистрибуционни канали, Вие ще подпомагате дейността на Националния мениджър продажби в управлението на търговските и дистрибуционни процеси, съгласно търговската политика на компанията, с цел увеличаване на продажбите в направления ключови клиенти и традиционна търговия. Позицията е пряко подчинена на Националния мениджър продажби на „МЕКСОН“ ООД.
Нашето предложение е:
 • Да се присъедините към амбициозен екип, който развива портфолио от водещи марки продукти в различни продуктови категории;
 • Работа за утвърден работодател с лидерски позиции на българския пазар;
 • Коректни и прозрачни трудовoправни отношения;
 • Постоянна работа на трудов договор при пълен работен ден;
 • Стимулиращо възнаграждение в комбинация с бонусна схема;
 • Служебен автомобил;
 • Възможност за развитие и участие в различни търговски проекти;
 • Възможност за дългосрочна заетост;
 • Отговорна позиция в екип от професионалисти.
Вашите основни отговорности ще са:
 • Пряко да ръководите търговските екипи в направленията ключови клиенти и традиционна търговия;
 • Да ръководите организацията на дистрибуцията в отделните дистрибуционни канали както и да отговаряте за управлението на всички процеси в отдела, включително и за спазването и развитието на търговската и акционната политика на компанията, с цел увеличение на продажбите;
 • Да въвеждате, развивате и контролирате спазването на търговската политика на компанията, съобразно развитието на пазара и нуждите на клиентите;
 • Да инициирате и участвате при взимането на решения във връзка с въвеждането на различни промоционални активности;
 • Да отговаряте за ефективността, професионализма и мотивацията на търговския екип, както и за професионалното им развивате;
 • Да контролирате и подпомагате текущото обслужване на клиентите, дистрибуторите на компанията и ключовите клиенти;
 • Да следи и контролира ключови показатели за продажбите;
 • Да изготвяте периодични планове и цели (годишни, тримесечни, месечни), да отчитате резултатите за съответните периоди и да ги анализирате спрямо плана.
Подходящия кандидат трябва да притежава:
 • Аналитичен ум;
 • Проактивност във всяка отделна функция;
 • Умение за взимане на решения и самостоятелно решаване на казуси;
 • Готовност да се изправя пред предизвикателства;
 • Умение за приоритизиране на задачите;
 • Умение да ръководи и мотивира екипи;
 • Високо чувство за отговорност;
 • Да е систематичен, последователен и адаптивен;
 • Да обича да пътува.
Нашите изисквания за образование, квалификация и опит са:
 • Търговски опит минимум 5 години;
 • Минимум 3 години опит на ръководна търговска позиция, свързано с планиране и управление на търговски екип;
 • Минимум 3 години опит с ключови клиенти, като работа с международните вериги, ще се счита за предимство;
 • Солидни познания на българския пазар на бързооборотни стоки и пазарни механизми;
 • Висше образование;
 • Добри комуникационни умения;
 • Добри компютърни познания и владеене на MS Оffice;
 • Добре развити аналитични и математически умения;
 • Владеенето на английски език ще се счита за предимство;
 • Шофьорска книжка (категория В) - позицията изисква регулярно пътувания в страната.
Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, ще очакваме вашата автобиография на jobs@mexon.bg
Кандидатурата Ви ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност.
Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Връзка с нас

РЕГИОНАЛЕН СУПЕРВАЙЗОР КЛЮЧОВИ КЛИЕНТИ

Дата: 03.02.2021
Вашите основни отговорности ще са:
 • Представяне на компанията пред ключовите клиенти в поверения регион;
 • Следене състоянието и тенденциите за развитие на пазара;
 • Договаряне на позиционирането на продуктите в обектите на КК и контролиране на доброто им представяне, в сътрудничество с екип от мърчандайзери;
 • Ръководене на екип от мърчандайзери;
 • Организиране и контролиране на промоционални активности в поверения регион;
 • Следене за навременното плащане от клиенти;
 • Изготвяне на периодични планове, доклади, отчети и справки за пазара, продажбите, тенденции и развитие;
 • Проследяване на цени и търговски активности на продукти, сходни с предлаганите от компанията.
Нашите основни изисквания са:
 • 2+ години търговски опит с ключови клиенти;
 • Много добре развити комуникативни умения;
 • Опит на същата или сходна позиция се счита за предимство;
 • Висше образование;
 • Много добра компютърна грамотност (Excel);
 • Добро владеене на Английски – писмено и говоримо;
 • Шофьорска книжка - категория В, готовност за интензивни пътувания;
 • Умения за водене на преговори, работа в екип и ориентираност към крайния резултат.
Нашето предложение е:
 • Работа за утвърден работодател и водещи марки продукти;
 • Отговорна позиция в екип от професионалисти;
 • Постоянна работа на трудов договор при пълен работен ден и реално осигуряване;
 • Динамична работна среда;
 • Коректни трудовоправни отношения;
 • Бонусна схема, обвързана с персонални резултати;
 • Периодични обучения.
Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, ще очакваме вашата автобиография на jobs@mexon.bg . Кандидатурата Ви ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Връзка с нас