Кариери

Като работодател с дългогодишен опит, ние в МЕКСОН вярваме, че хората с техните усилия и талант са решаващ фактор за успеха на компанията. Приоритет за нас са привличането и обучението на специалисти, ориентирани към постигането на високи резултати, като се грижим за тяхното развитие, мотивация и израстване.
Със служителите ни градим дългосрочни взаимоотношения, основани на взаимно доверие и отразяващи нашите корпоративни ценности и принципи.
Ако виждате себе си като част от един отлично организиран и мотивиран екип, ако искате да работите в приятна и модерна работна среда, свържете се с нас или изпратете Вашата автобиография на e-mail: jobs@mexon.bg
Моля запознайте се с „Уведомлението за поверителност на кандидатите за работа.“

Свободни позиции

EXPORT REGIONAL SUPERVISOR HoReCa

Дата: 06.01.2020
Your main responsibilities:
 • To represent the company to potential clients in the international market and Southwestern Bulgaria;
 • To organize and participate in meetings with potential clients, to search and develop new markets and distribution channels;
 • To work closely with the distributors in the region;
 • To process the orders and to monitor prices, discounts, payments, terms of contracts, etc., related to the implementation of the business plan;
 • To support and develop the relations with current customers of “Mexon” Ltd. and to expand the assortment of the product portfolio;
 • To monitor the status and trends of competitive products;
 • To prepare monthly, quarterly and annual plans and reports related to sales, market trends and business development;
 • To monitor the market development in the entrusted region and to offer solutions and activities to improve business results.
Our main requirements:
 • Experience in the FMCG sector – at least 2 years;
 • Experience on the same or similar position will be an advantage;
 • Proficiency in English - written and spoken;
 • Negotiation skills;
 • Very good computer literacy - MS Office;
 • Driving license - category B – active driver;
 • To be prepared to travel frequently.
Our offer:
 • Working for a well-known established employer and leading brands;
 • Highly responsible position in a professional team;
 • Dynamic working environment;
 • Motivational bonus system related to the personal results;
 • Trainings and professional courses.
If you meet the above requirements, we will expect to send your CV to jobs@mexon.bg. Your application will be treated with complete confidentiality. Only shortlisted candidates will be contacted.
Връзка с нас

РЕГИОНАЛЕН СУПЕРВАЙЗОР КЛЮЧОВИ КЛИЕНТИ за София

Дата: 08.11.2019
Вашите основни отговорности ще са:
 • Представяне на компанията пред ключовите клиенти в поверения регион;
 • Следене състоянието и тенденциите за развитие на пазара;
 • Договаряне на позиционирането на продуктите в обектите на КК и контролиране на доброто им представяне, в сътрудничество с екип от мърчандайзери;
 • Ръководене на екип от мърчандайзери;
 • Организиране и контролиране на промоционални активности в поверения регион;
 • Следене за навременното плащане от клиенти;
 • Изготвяне на периодични планове, доклади, отчети и справки за пазара, продажбите, тенденции и развитие;
 • Проследяване на цени и търговски активности на продукти, сходни с предлаганите от компанията.
Нашите основни изисквания са:
 • Търговски опит – минимум 2 години;
 • Много добре развити комуникативни умения;
 • Опит на същата или сходна позиция се счита за предимство;
 • Висше образование;
 • Много добра компютърна грамотност (Excel);
 • Добро владеене на Английски – писмено и говоримо;
 • Шофьорска книжка - категория В, готовност за интензивни пътувания;
 • Умения за водене на преговори, работа в екип и ориентираност към крайния резултат.
Нашето предложение е:
 • Работа за утвърден работодател и водещи марки продукти;
 • Отговорна позиция в екип от професионалисти;
 • Постоянна работа на трудов договор при пълен работен ден и реално осигуряване;
 • Динамична работна среда;
 • Коректни трудовоправни отношения;
 • Бонусна схема, обвързана с персонални резултати;
 • Периодични обучения.
Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, ще очакваме да ни изпратите вашата автобиография на jobs@mexon.bg  Кандидатурата Ви ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Връзка с нас