Кариери

Като работодател с дългогодишен опит, ние в МЕКСОН вярваме, че хората с техните усилия и талант са решаващ фактор за успеха на компанията. Приоритет за нас са привличането и обучението на специалисти, ориентирани към постигането на високи резултати, като се грижим за тяхното развитие, мотивация и израстване.
Със служителите ни градим дългосрочни взаимоотношения, основани на взаимно доверие и отразяващи нашите корпоративни ценности и принципи.
Ако виждате себе си като част от един отлично организиран и мотивиран екип, ако искате да работите в приятна и модерна работна среда, свържете се с нас или изпратете Вашата автобиография на e-mail: jobs@mexon.bg
Моля запознайте се с „Уведомлението за поверителност на кандидатите за работа.“

Свободни позиции

МЕНИДЖЪР ПРОИЗВОДСТВО И СНАБДЯВАНЕ

Дата: 04.07.2022

Вашата роля:
Като Мениджър производство и снабдяване Вие ще управлявате, организирате, контролирате и координирате всички дейности, свързани с производството и снабдяването в компанията. Ще отговаряте за планиране на суровини и материали и управление на производството според стандартите за качество.

Вашите основни отговорности ще са:
• Ръководене, координиране и контролиране на цялостното прилагане на политиката по управление на производството и снабдяването в компанията;
• Управление на ресурсите и процеса за производството на продукти от най-високо качество, при ефективно използване на наличните ресурси;
• Отчитане на ключови индикатори като производителност по хора, екипи, машини, смени и прилагане на мерки за подобряване на индикаторите;
• Управление на качествените индекси на готов продукт и опаковка;
• Осигуряване и контролиране изпълнението, реализирането и спазването на производствени практики от производствения персонал;
• Стриктно следване на изискванията по процедури и плана в критичните контролни точки и обучение на производствения персонал по тези изисквания;
• Бюджетиране и проследяване изпълнението на направените разходите спрямо бюджета и спрямо резултатите от предходните периоди;
• Проучване и предлагане на начини за намаляване на разходите;
• Пряко участие при приемането и внедряването на разработки за въвеждане на нови продукти, подобряване на съществуващото производство и подобряване качеството на работа;
• Изграждане и поддържане на коректни и дългосрочни отношения с български и чуждестранни доставчици;
• Водене на преговори с доставчици относно графика, условията за доставка, необходими количества и др.;
• Търсене и договаряне с нови доставчици и подизпълнители на материали за производството;
• Ценови проучвания и анализи на пазара с оглед идентифициране на най-изгодни условия на доставки за компанията;
• Развиване на екипа в отдел Производство и Снабдяване.

Нашите основни изисквания са:
• 5+ години опит на същата или сходна позиция;
• Висше образование;
• Отлична компютърна грамотност MS Office;
• Работа с ERP системи;
• Високо ниво на английски език, владеенето на втори чужд език ще се счита за предимство;
• Планиране и управление на производствените процеси;
• Планиране и управление на доставки;
• Аналитично мислене;
• Умения за водене на преговори;
• Умения за ръководене на екип.

Нашето предложение е:
• Работа за утвърден работодател и водещи марки продукти;
• Коректни трудовоправни отношения;
• Постоянен трудов договор при пълен работен ден и реално осигуряване;
• Социални придобивки;
• Отговорна позиция в екип от професионалисти;
• Динамична работна среда.

Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, ще очакваме вашата автобиография на имейл jobs@mexon.bg
Кандидатурата Ви ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност.

Връзка с нас

РЕГИОНАЛЕН СУПЕРВАЙЗОР КЛЮЧОВИ КЛИЕНТИ за Пловдив

Дата: 04.07.2022

Вашите основни отговорности ще са:

 • Представяне на компанията пред ключовите клиенти в поверения регион;
 • Следене състоянието и тенденциите за развитие на пазара;
 • Договаряне на позиционирането на продуктите в обектите на ключови клиенти и контролиране на доброто им представяне, в сътрудничество с екип от мърчандайзери;
 • Ръководене на екип от мърчандайзери;
 • Организиране и контролиране на промоционални активности в поверения регион;
 • Следене за навременното плащане от клиенти;
 • Изготвяне на периодични планове, доклади, отчети и справки за пазара, продажбите, тенденции и развитие;
 • Проследяване на цени и търговски активности на продукти, сходни с предлаганите от компанията.

Нашите основни изисквания са:

 • 2+ години търговски опит с ключови клиенти;
 • Много добре развити комуникативни умения;
 • Опит на същата или сходна позиция се счита за предимство;
 • Висше образование;
 • Много добра компютърна грамотност (Excel);
 • Добро владеене на Английски – писмено и говоримо;
 • Шофьорска книжка - категория В, готовност за интензивни пътувания;
 • Умения за водене на преговори, работа в екип и ориентираност към крайния резултат.

Нашето предложение е:

 • Работа за утвърден работодател и водещи марки продукти;
 • Коректни трудовоправни отношения;
 • Постоянна работа на трудов договор при пълен работен ден и реално осигуряване;
 • Бонусна схема, обвързана с персонални резултати;
 • Динамична работна среда;
 • Периодични обучения.

Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, ще очакваме вашата автобиография на jobs@mexon.bg

Кандидатурата Ви ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Връзка с нас

СЛУЖИТЕЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО

Дата: 04.07.2022
Вашите основни отговорности ще са:
 • Изпълняване на производствената програма;
 • Извършване на ръчни манипулации;
 • Извършване на дейности по опаковане на произвежданите продукти;
 • Следене за качеството на използваните материали и готов продукт;
 • Подреждане на кашони с готов продукт;
 • Подпомагане работата на екипите по производствените машини;
 • Непрекъснато следене и спазване хигиена на работното място.
Нашите основни изисквания са:
 • Умение за работа в екип;
 • Сръчност и бързина при работа;
 • Отговорност при изпълнение на поставени задачи;
 • Не се изисква предишен опит.
Нашето предложение е:
 • Твърдо месечно възнаграждение с реални осигуровки;
 • Работа на трудов договор при пълен работен ден;
 • Работа на смени, по график (6:00-14:00; 14:00-22:00);
 • Работно облекло;
 • Безплатен транспорт от и до работното място;
 • Ваучери за храна.
Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, ще очакваме вашата автобиография на jobs@mexon.bg или на място в производствената база на адрес: гр. Пловдив, ул. "Васил Левски" № 266.
Кандидатурата Ви ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност.
Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Връзка с нас

СПЕЦИАЛИСТ ПРОЕКТИ

Дата: 01.07.2022

Вашата роля:

Като Специалист проекти, Вие ще участвате в различни проекти ръководени от отдел Развойна дейност по разработване, тестване и внедряването в редовно производство на нови или модифицирани продукти.

Вашите основни отговорности ще са:

 • Да участвате във всички проекти, които се ръководят от отдел Развойна дейност;
 • Да следите за точното спазване на сроковете по различните етапите на проектите;
 • Да спазвате стриктно процедурите в отдел Развойна дейност;
 • Да участвате и подпомагате провеждането на срещи с доставчици и подизпълнители;
 • Да участвате в процеса на разработване на нови опаковки – от съставяне на заданието за разработка до внедряването в производствения процес;
 • Да участвате в процеса на търсене на нови доставчици и подизпълнители;
 • Да изготвяте и поддържате актуални всички необходими документи.

Нашите основни изисквания са:

 • Висше образование;
 • Опит в управлението на проекти ще е предимство;
 • Владеене на английски език – много добро ниво (писмено и говоримо);
 • Много добре развити комуникативни умения;
 • Много добра компютърна грамотност;
 • Шофьорска книжка - категория В, готовност за пътуване;
 • Умения за водене на преговори, работа в екип и ориентираност към крайния резултат;
 • Самостоятелност и отговорност за водене на проекти.

Нашето предложение е:

 • Работа за утвърден работодател и водещи марки продукти;
 • Постоянна работа на трудов договор при пълен работен ден и реално осигуряване;
 • Възможност за придобиване на специфични знания и умения;
 • Обучения за развитие на професионалните умения;
 • Динамична работна среда;
 • Коректни трудовоправни отношения;
 • Служебен транспорт;
 • Ваучери за храна.

Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, ще очакваме вашата автобиография на jobs@mexon.bg

Кандидатурата Ви ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Връзка с нас

АСИСТЕНТ в отдел Развойна дейност

Дата: 01.07.2022

Вашата роля:

Като Асистент, развойна дейност, Вие ще участвате активно в дейностите по разработване на нови продукти и поддържане на база данни на съществуващите вече такива.

Вашите основни отговорности ще са:

 • Да участвате активно в процеса по изготвяне на нови продукти и да коoрдинирате всички съпровождащи действия и дейности;
 • Да участвате в процеса на търсене, проучване и събиране на информация за нови и настоящи контрагенти на компанията, свързани с новите проекти;
 • Да водите кореспонденция с чуждестранни контрагенти на компанията;
 • Да изготвяте и поддържате актуална техническата документация;
 • Да въвеждате и поддържате актуална базата данни;
 • Да координирате и следите изпълнението на задачи, срокове и работата на подизпълнителите;
 • Да изготвяте работни файлове и презентации за срещите на отдела;
 • Да изготвяте различни видове справки за целите на отдела.

Нашите основни изисквания са:

 • Висше образование;
 • Опит на същата или подобна позиция ще се счита за предимство;
 • Високо ниво на езикова култура;
 • Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Опит в работа с MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook);
 • Добре развити комуникативни умения;
 • Умения за работа в екип и в динамична среда;
 • Шофьорска книжка категория „B” - препоръчително.

Нашето предложение е:

 • Работа за утвърден работодател и водещи марки продукти;
 • Постоянна работа на трудов договор при пълен работен ден и реално осигуряване;
 • Възможност за придобиване на специфични знания и умения;
 • Динамична работна среда;
 • Коректни трудовоправни отношения;
 • Служебен транспорт;
 • Ваучери за храна.

Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, ще очакваме вашата автобиография на jobs@mexon.bg.

Кандидатурата Ви ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Връзка с нас

EXPORT MANAGER

Дата: 01.07.2022

Your role:
As an Export manager, you will represent “Mexon” Ltd. to current and new clients in the international market. Your main purpose will be to increase the sales and to organize, coordinate and control the activities related to sales and marketing of our products.

Your main responsibilities:

 • To expand the clients network in the international market and to maintain the relationship with the existing ones;
 • To search actively for new clients, to establish contacts and to prepare personalized offers for each client’s needs;
 • To coordinate the development process of specific products and product lines (groups) in accordance with the clients’ requirements;
 • To support and develop the relations with current customers of “Mexon” Ltd. and to expand the assortment of the product portfolio;
 • To monitor market’s trends, competitors and possibilities for business development;
 • To take financial responsibility about the timely payments from the clients;
 • To monitor the market development in the entrusted region and to offer solutions and activities to improve business results;
 • To participate and to present the Company in international exhibitions and events.

Our main requirements:

 • Passionate about sales;
 • Professional experience on similar position in the FMCG sector will be an advantage;
 • University degree in the area of Economics or relevant;
 • Fluency in English, both spoken and written;
 • Active driver with clear driving license and availability for intensive business travels;
 • Excellent negotiation skills and ability to close high value deals;
 • Goal-oriented and organized professional who is good in multitasking, prioritizing and managing time efficiently.

Our offer:

 • Working for a well-known established employer and leading brands;
 • Highly responsible position in a team of professionals;
 • Dynamic working environment;
 • Business travels opportunities;
 • Management of high level projects with key clients;
 • Motivational remuneration package;
 • Trainings and professional courses.

If you meet the above requirements, we will expect your CV on jobs@mexon.bg
Your application will be treated with complete confidentiality.
Only shortlisted candidates will be contacted.

Връзка с нас

ПРОГРАМИСТ, СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА

Дата: 28.06.2022

Вашата роля:

Вие ще отговаряте за гладкото протичане на работата с ERP системата, която се използва в компанията. Ще анализирате данни, процеси и ще участвате пряко в извършването на необходимите оптимизации.

Вашите основни отговорности ще са:

 • Да познавате спецификите на ERP системата, която се използва в компанията;
 • Да разработвате къстъмизации и интеграции за ERP системата;
 • Да оптимизирате съществуващи процеси;
 • Да правите анализи на данни и процеси, както и да разработвате решения за оптимизацията им.

Нашите основни изисквания са:

 • Висше образование;
 • Задълбочени познания, свързани с работата с база данни - MSSQL, MySql;
 • Основни познания в програмирането на C# и PHP;
 • Работа с ERP системи ще се счита за предимство;
 • Познаване на основните процеси за управление на бизнеса;
 • Добри комуникативни и организационни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Отговорно отношение към поставените задачи;
 • Опитът на подобна позиция ще се счита за предимство.

Нашето предложение е:

 • Работа за утвърден работодател и водещи марки продукти;
 • Постоянен трудов договор при пълен работен ден и реално осигуряване;
 • Коректни трудовоправни отношения;
 • Отговорна позиция в екип от професионалисти;
 • Динамична работна среда;
 • Ваучери за храна;
 • Служебен транспорт.

Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, ще очакваме вашата автобиография на имейл jobs@mexon.bg

Кандидатурата Ви ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност.

Връзка с нас