Кариери

Като работодател с дългогодишен опит, ние в МЕКСОН вярваме, че хората с техните усилия и талант са решаващ фактор за успеха на компанията. Приоритет за нас са привличането и обучението на специалисти, ориентирани към постигането на високи резултати, като се грижим за тяхното развитие, мотивация и израстване.
Със служителите ни градим дългосрочни взаимоотношения, основани на взаимно доверие и отразяващи нашите корпоративни ценности и принципи.
Ако виждате себе си като част от един отлично организиран и мотивиран екип, ако искате да работите в приятна и модерна работна среда, свържете се с нас или изпратете Вашата автобиография на e-mail: jobs@mexon.bg
Моля запознайте се с „Уведомлението за поверителност на кандидатите за работа.“

Свободни позиции

ОРГАНИЗАТОР, ОХРАНА

Дата: 22.04.2021
Вашата роля: Като Организатор, охрана вие ще координирате и контролирате дейности, свързани с нормалното протичане на охранително-пропускателния режим и вътрешен ред на територията на компанията. Ще следите видеонаблюдението във връзка със спазване на трудовата дисциплина и в съответствие с нормативните изисквания и вътрешни правила. Вашите основни отговорности ще са:
 • Да организирате и осъществявате пряк контрол над работата на охранителите, като спазвате вътрешните правила за работа на територията на компанията;
 • Да проследявате документацията, свързана с пропускателната система за служители, посетители и автомобили;
 • Да посрещате и насочвате всички външни лица, като координирате всяко посещение със съответното длъжностно лице;
 • Да осъществявате контрол върху спазването на правилата за сигурност от външни посетители и/или представители на външни фирми-подизпълнители, при работа на територията на компанията;
 • Да осъществявате видеонаблюдение, като следите за спазване на трудовата дисциплина;
 • Да следите за съответствието на документите, съпътстващи всички стоки и материали, които влизат или излизат от компанията;
 • Да следите за техническата изправност на СОТ и пожароизвестителна инсталация, като осъществявате своевременно пряк контакт със специалистите от външните фирми, относно поддържането, ремонта и профилактиката им, както и във връзка с инциденти по време на тяхната експлоатация;
 • Да обслужвате малък автопарк от служебни автомобили;
 • При необходимост да управлявате служебен автомобил.
  Нашите основни изисквания са:
 • Средно образование;
 • Свидетелство за управление на МПС – активен шофьор;
 • Преминато обучение за отговорник по пожарна безопасност ще се счита за предимство;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Добри комуникативни и организационни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Отговорно отношение към поставените задачи;
 • Опитът на подобна позиция ще се счита за предимство.
  Нашето предложение е:
 • Работа за утвърден работодател и водещи марки продукти;
 • Коректни трудовоправни отношения;
 • Постоянна работа на трудов договор при пълен работен ден и реално осигуряване;
 • Работна седмица от понеделник до петък;
 • Отговорна позиция в екип от професионалисти;
 • Динамична работна среда.
  Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, ще очакваме вашата автобиография на jobs@mexon.bg Кандидатурата Ви ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Връзка с нас

Sales Manager Private Label

Дата: 16.03.2021
Your role: To manage, organize, control and coordinate all activities related to the Private Label products of the company. To develop and implement business strategies and plans for the growth of the Private Label Division.

Your main responsibilities:
 • To expand the clients network for Private Label projects and to maintain the relationship with the existing ones;
 • To search actively for new clients, to establish contacts and to prepare personalized offers for each client’s needs;
 • To negotiate conditions of sales contracts;
 • To manage the process of planning, coordination and implementation of the Private Label projects;
 • To coordinate the process of development of specific products and product lines (groups) in accordance with the clients’ requirements;
 • To support the manufacturing department with development of products’ specifications according to the clients’ requirements and to monitor the execution process;
 • To participate and to present the Company in international exhibitions and events;
 • To analyse the sales campaigns results and to prepare reports for the management needs;
 • To take active part in tender procedures, to develop and deliver sales presentations;
 • To develop accurate sales forecasting and planning.
Our main requirements:
 • Strong sales expertise in the FMCG sector;
 • Previous experience with Private Label projects;
 • Experience in procurement will be an advantage;
 • University degree in Economics or other relevant;
 • Fluency in English, both spoken and written;
 • Second foreign language will be considered as an advantage;
 • Active driver with clear driving license;
 • Experienced in leading negotiations and project management;
 • Strong time-management skills and work in strict deadlines.
Our offer:
 • Highly responsible position in a team of professionals;
 • Dynamic working environment;
 • Business travels opportunities;
 • Management of high level projects with key clients;
 • Motivational remuneration package.
If you meet the above requirements, we will expect your CV on jobs@mexon.bg
Your application will be treated with complete confidentiality.
Only shortlisted candidates will be contacted.
Връзка с нас

МЕНИДЖЪР ПРОДАЖБИ, дистрибуционни канали

Дата: 24.02.2021
Вашата роля: Като Мениджър продажби, дистрибуционни канали, Вие ще подпомагате дейността на Националния мениджър продажби в управлението на търговските и дистрибуционни процеси, съгласно търговската политика на компанията, с цел увеличаване на продажбите в направления ключови клиенти и традиционна търговия. Позицията е пряко подчинена на Националния мениджър продажби на „МЕКСОН“ ООД.
Нашето предложение е:
 • Да се присъедините към амбициозен екип, който развива портфолио от водещи марки продукти в различни продуктови категории;
 • Работа за утвърден работодател с лидерски позиции на българския пазар;
 • Коректни и прозрачни трудовoправни отношения;
 • Постоянна работа на трудов договор при пълен работен ден;
 • Стимулиращо възнаграждение в комбинация с бонусна схема;
 • Служебен автомобил;
 • Възможност за развитие и участие в различни търговски проекти;
 • Възможност за дългосрочна заетост;
 • Отговорна позиция в екип от професионалисти.
Вашите основни отговорности ще са:
 • Пряко да ръководите търговските екипи в направленията ключови клиенти и традиционна търговия;
 • Да ръководите организацията на дистрибуцията в отделните дистрибуционни канали както и да отговаряте за управлението на всички процеси в отдела, включително и за спазването и развитието на търговската и акционната политика на компанията, с цел увеличение на продажбите;
 • Да въвеждате, развивате и контролирате спазването на търговската политика на компанията, съобразно развитието на пазара и нуждите на клиентите;
 • Да инициирате и участвате при взимането на решения във връзка с въвеждането на различни промоционални активности;
 • Да отговаряте за ефективността, професионализма и мотивацията на търговския екип, както и за професионалното им развивате;
 • Да контролирате и подпомагате текущото обслужване на клиентите, дистрибуторите на компанията и ключовите клиенти;
 • Да следи и контролира ключови показатели за продажбите;
 • Да изготвяте периодични планове и цели (годишни, тримесечни, месечни), да отчитате резултатите за съответните периоди и да ги анализирате спрямо плана.
Подходящия кандидат трябва да притежава:
 • Аналитичен ум;
 • Проактивност във всяка отделна функция;
 • Умение за взимане на решения и самостоятелно решаване на казуси;
 • Готовност да се изправя пред предизвикателства;
 • Умение за приоритизиране на задачите;
 • Умение да ръководи и мотивира екипи;
 • Високо чувство за отговорност;
 • Да е систематичен, последователен и адаптивен;
 • Да обича да пътува.
Нашите изисквания за образование, квалификация и опит са:
 • Търговски опит минимум 5 години;
 • Минимум 3 години опит на ръководна търговска позиция, свързано с планиране и управление на търговски екип;
 • Минимум 3 години опит с ключови клиенти, като работа с международните вериги, ще се счита за предимство;
 • Солидни познания на българския пазар на бързооборотни стоки и пазарни механизми;
 • Висше образование;
 • Добри комуникационни умения;
 • Добри компютърни познания и владеене на MS Оffice;
 • Добре развити аналитични и математически умения;
 • Владеенето на английски език ще се счита за предимство;
 • Шофьорска книжка (категория В) - позицията изисква регулярно пътувания в страната.
Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, ще очакваме вашата автобиография на jobs@mexon.bg
Кандидатурата Ви ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност.
Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Връзка с нас