КАРИЕРИ

Како работодавач со долгогодишно искуство, ние во МЕКСОН веруваме, дека луѓето со нивните напори и талент се решавачки фактор за успехот на компанијата. За нас е приоритет привлекувањето и обуката на специјалисти, ориентирани кон постигнување на високи резултати, грижејки се за нивниот развој, мотивација и растеж. Со нашите службеници градиме долгорочни взаемни односи, заснивани на взаемна доверба која ги одразува нашите корпоративни вредности и принципи. Ако се гледате себе си като дел од една одлично организирана и мотивирана екипа, ако сакате да работите во пријатна и модерна работна средина, поврзете се со нас или испратете ја Вашата автобиографија на e-mail: jobs@mexon.bg