ЧИСТИ РАЦЕ, КАДЕ И ДА СТЕ!

За одлична хигиена на рацете со грижа за Вас и Вашето семејство по најлесниот, ефективен и пријатен начин – брзо и по секое време.

MEDIX Antibacterial Hand Gel

Ефикасен против Coronaviruses, HIV, Hepatitis B/С/D, Influenza A/B/C & MRSA!

Брз и лесен начин за одржување на одлична хигиена на рацете, каде и да сте: во офис, на пат, на детско игралиште, во автобус, со домашниот љубимец, во здравствени и општествени објекти. Компактниот антибактериски гел за раце од MEDIX ги уништува 99,9% од бактерии и вируси*, и чисти и дезинфицира само за секунди – без потреба од вода и сапун. Со освежувачки мирис и додатоци, кои ја хидратираат кожата, за да се чувствувате чисти и спокојни насекаде.

Пакување и дозирање:
60 ml
Нанесете 3ml од гелот на чисти и суви раце, и истријте ги енергично во текот на 60 секунди.

Наменет за:
• директна надворешна употреба за дезинфекција на рацете

Наш совет:
Употребувајте го биоцидот безбедно. Пред употреба внимателно прочитајте ја етикетата и информацијата за биоцидот.

 

*Биоцид со бактерицидно и делумно вируцидно (обвиени вируси) дејство, за хигиенска дезинфекција на рацете.
Уништува 99,9% од E. coli, P. aeruginosa, S. aureus (MRSA), E. hirae, Hepatitis (B,C,D), HIV, HTLV, Coronaviruses (MERS-CoV, SARS-CoV-1, SARS-CoV-2), Influenza viruses, доколку се почитува посоченото време на изложеност и начинот на употреба, врз основа на направени тестови според БДС EN 1276:2002 и EN14476:2013 + A2:2019.
Категорија на опасност: Запаливи течности, кат. 3. Користете го биоцидот претпазливо. Секогаш прочитајте ја етикетата и информациите за производот пред употреба.
Број на издадената дозвола за пуштање на пазарот od Министерство за здравство, Р. Северна Македониjа: Бр. 19-950/2 od 17.11.2020